Vi hjälper dig med dränering i Göteborg

En korrekt dränering på en fastighet är av största vikt för att undvika fukt- och mögelskador, något som inte bara drabbar fastigheten utan på lång sikt även kan ge hälsoproblem och allergier. Utan god dränering från början kan det bli mycket kostsamt att åtgärda problemen.

Att dränera en fastighet med Isodrän fuktskyddande dräneringsskivor innebär en installation av skivor som istället för att hålla fukten ute suger åt sig väta från marken runt fastigheten, husgrunden och huset för att sedan leda bort vattnet från fastigheten och dess grund. Dräneringsskivor består av en unik sammansättning av cellplastkulor vilket medför att skivan har en dränerande, isolerande och uttorkande effet, vilket i sin tur ger din fastighet en pålitlig och trygg dränering.

Som certifierad entreprenör för installation av Isodrän dränering är vi din pålitliga och erfarna dräneringsexpert i Göteborg.När du anlitar oss kan du vara säker på att dräneringen blir professionellt utförd!

läs mer på isodran.se