Välkommen till Västkustens Entreprenad AB för erfaren markentreprenad i Göteborg

Västkustens Entreprenad AB utför professionell markentreprenad med inriktning på villaträdgårdar, bostadsrättsföreningar och bostadsbolag. Våra tjänster vänder sig till såväl privatpersoner som kommuner och företag.

Hos oss kan du få hjälp att anlägga uppfarter, gångar, murar och trappor. Vi utför även dräneringar, snickeriarbeten, installationer av fallskyddsunderlag, konstgräs samt anlägger och installerar lekplatser och lekutrustning. Som certifierade installatörer för fallskyddsunderlaget Playtop, Limonta Sport konstgräs och Isodrän kan du lita på att vi ger dig både material och arbete av högsta kvalitet och hållbarhet.

Västkustens Entreprenad AB är en markentreprenad bland annat

Våra tjänster

Västkustens Entreprenad erbjuder dig som kund totalentreprenad. Vi utför alla typer av markarbete, dränering, stenläggning, murning, trappor mm. Hör av dig och berätta vad du behöver hjälp med så ger vi dig skräddarsydda design- och kostnadsförslag. Arbetets utförande sker effektivt och till fasta priser.

  

Västkustens Entreprenad AB är en markentreprenad bland annat

Miljö- och kvalitetspolicy

Vi ska i vår verksamhet sträva efter minsta möjliga miljöpåverkan. Genom att beakta miljöaspekterna i alla led och successivt anpassa verksamheten till naturens kretslopp bidrar vi till ett mer långsiktigt hållbart samhälle för kommande generationer.

Västkustens Entreprenad AB är en markentreprenad bland annat

Om oss

När du anlitar Västkustens Entreprenad AB är du trygg med att du får hjälp av utbildade hantverkare med gedigen erfarenhet av markentreprenader och anläggningsarbeten. Hör gärna av dig för referenser!