Miljöpolicy

Västkustens Entreprenad AB är ett företag som ombesörjer anläggningsarbeten till privatpersoner, föreningar, företag och kommun. Allt arbete sker på offentliga platser och i närhet av boende runt om i Sverige. Vi ska i vår verksamhet sträva efter minsta möjliga miljöpåverkan. Genom att beakta miljöaspekterna i alla led och successivt anpassa verksamheten till naturens kretslopp bidrar vi till ett mer långsiktigt hållbart samhälle för kommande generationer genom att:

  • Vi följer de lagar och krav som ställs för ett långt hållbart samhälle

  • Vi skall minska utsläppen från våra fordon och transporter genom daglig planering.

  • Vi letar ständigt efter nya maskiner och produkter till ett mer miljövänligt alternativ.

  • Miljöarbetet bedrivs systematiskt av ansvarig av företaget, syftet är att ständigt effektivisera företagets miljöbelastning i alla avseenden.

  • Våra medarbetare har god kännedom av företagets miljöpolicy och har regelbunden utbildning så att de tänker miljömedvetet i sitt dagliga arbete.

  • Vi skall i vår verksamhet bidra till återvinning och hantering av avfall på ett säkert och miljöanpassat sätt.

  • Västkustens entreprenad skall skapa hälsosamma miljöer för de människor som skall bo och vistas där vi utför våra arbeten.

 

Kvalitet och kvalitetspolicy

Alla anställda inom Västkustens Entreprenad ska bidra till att skapa nöjda kunder. Vi gör det möjligt genom ett trevligt och korrekt bemötande av våra kunder, att våra produkter, serviceåtaganden, och entreprenader uppfyller och utförs så professionellt att det möter kundernas behov.

Vi ska även med god planering och genomtänkta inköp sänka våra och våra kunders kostnad.

Ett systematiskt kvalitetsarbete handlar om en vilja att alltid utveckla våra produkter och tjänster för att bättre möta våra kunders förväntningar. Genom att följa upp och mäta kundnöjdhet kan vi se hur vi lyckas och samtidigt lära oss hur vi kan bli bättre.

Vår kvalitetspolicy

Genom att löpande utveckla och förbättra våra produkter och tjänster samt anpassa dem efter våra kunders behov ska Västkustens Entreprenad bibehålla och förstärka förtroendet hos kunderna. Kvalitet, service och pris är företagets viktigaste konkurrensmedel, det innebär att all personal i företaget måste utföra sitt arbete på ett korrekt sätt och leverera produkter och tjänster i rätt tid.