Lisa Sass Förskola

Lisa Sass Förskola

I egenskap av underentreprenör har vi tillsammans med AFAB Anläggning AB färdigställt en förskolemiljö, etapp 1. Det vi arbetat med är montering och byggnation av lekplatser, montering av  lekutrustning, stensättning, snickerier, fallskyddsgummi och asfaltering.

https://youtu.be/tPiuu6F8gM0
0