Policy mot sexuella trakasserier

Har du frågor kontakta oss.

Kontakta oss

VKE Entreprenad AB:s Policy mot sexuella trakasserier

Vi ska erbjuda alla anställda och inhyrda en arbetsmiljö som är fri från alla slag av sexuella trakasserier. Vi som arbetsgivare är skyldiga, enl diskrimineringslagen, att förebygga och förhindra uppkomst av sexuella trakasserier.
Alla delar ansvaret för att nå ett klimat som utesluter sexuella trakasserier och för att bidraga till att dessa motverkas i de enskilda fallen.

 

Vad är sexuella trakasserier?

 

”Sexuella trakasserier är ord eller handlingar av sexuellt slag, som orsakar att den som utsätts känner sig kränkt, rädd eller på annat sätt illa till mods. Kännetecknande för sexuella trakasserier är att de är ovälkomna och oönskade.”

 

Exempel på sexuella trakasserier är:

 • nedsättande skämt om kvinnor, resp män med eller utan anspelning på någons kön
 • pornografiska bilder
 • ovälkomna sexuella kommentarer om utseende, klädsel och privatliv
 • ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, gester och tilltalsord
 • ovälkomna förslag eller krav på sexuella tjänster
 • ovälkommen sexuell handling
 • att du som kvinna eller man blir osynliggjord, förlöjligad eller ej tagen på allvar

 

Sexuella trakasserier kan ske på olika sätt. Den trakasserade kan utsättas direkt vid ett personligt sammanträffande eller utsättas för trakasserier via brev, meddelanden, telefonsamtal bilder eller något annat kommunikationssätt.
Vad ska den som utsätts själv göra?
Säg ifrån direkt. Tala om att beteendet upplevs som trakasserier och kräv ett slut på det. Om du tycker det är svårt att själv säga ifrån, be någon på arbetsplatsen att hjälpa dig. Du kan också göra det skriftligt.

Tala med andra på arbetsplatsen som du har förtroende för t ex skyddsombudet.

 

För dagbok med minnesanteckningar om händelserna.

Anmälas vidare till din närmaste chef eller annan i ledningsgruppen. Arbetsgivaren är då skyldig att ta itu med problemet skyndsamt.

 

Följande kan bli aktuellt om kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier har ägt rum:

 • handlingsplan
 • tillsägelser/enskilda samtal
 • skriftlig erinran
 • omplacering
 • uppsägning på grund av personliga skäl
 • avsked

 

Denna policy kommuniceras till samtliga anställda minst en gång per år.

 

VD Tony Jingnert

2020-04-01

Har du frågor?

Kontakta oss gärna om du har några funderingar. Du gör det bäst genom informationen på vår kontaktsida. 

Kontakta oss