Vår Miljöpolicy

Har du frågor kontakta oss.

Kontakta oss

Vår Miljöpolicy

VKE Entreprenad är ett företag som ombesörjer anläggningsarbeten till privatpersoner, föreningar, företag och kommun. Allt arbete sker på offentliga platser och i närhet av boende runt om i Sverige. Vi ska i vår verksamhet sträva efter minsta möjliga miljöpåverkan. Genom att beakta miljöaspekterna i alla led och successivt anpassa verksamheten till naturens kretslopp bidrar vi till ett mer långsiktigt hållbart samhälle för kommande generationer genom att:

  • Vi följer de lagar och krav som ställs för ett långt hållbart samhälle
  • Vi skall minska utsläppen från våra fordon och transporter genom daglig planering.
  • Vi letar ständigt efter nya maskiner och produkter till ett mer miljövänligt alternativ.
  • Miljöarbetet bedrivs systematiskt av ansvarig av företaget, syftet är att ständigt effektivisera företagets miljöbelastning i alla avseenden.
  • Våra medarbetare har god kännedom av företagets miljöpolicy och har regelbunden utbildning så att de tänker miljömedvetet i sitt dagliga arbete.
  • Vi skall i vår verksamhet bidra till återvinning och hantering av avfall på ett säkert och miljöanpassat sätt.
  • VKE Entreprenad skall skapa hälsosamma miljöer för de människor som skall bo och vistas där vi utför våra arbeten.

Har du frågor?

Kontakta oss gärna om du har några funderingar. Du gör det bäst genom informationen på vår kontaktsida. 

Kontakta oss