Kvalitetspolicy

Har du frågor kontakta oss.

Kontakta oss

Kvalitet och kvalitetspolicy

Alla anställda inom VKE Entreprenad ska bidra till att skapa nöjda kunder. Vi gör det möjligt genom ett trevligt och korrekt bemötande av våra kunder, att våra produkter, serviceåtaganden, och entreprenader uppfyller och utförs så professionellt att det möter kundernas behov.

Vi ska även med god planering och genomtänkta inköp sänka våra och våra kunders kostnad.

Ett systematiskt kvalitetsarbete handlar om en vilja att alltid utveckla våra produkter och tjänster för att bättre möta våra kunders förväntningar. Genom att följa upp och mäta kundnöjdhet kan vi se hur vi lyckas och samtidigt lära oss hur vi kan bli bättre.

 

Vår kvalitetspolicy

Genom att löpande utveckla och förbättra våra produkter och tjänster samt anpassa dem efter våra kunders behov ska VKE Entreprenad bibehålla och förstärka förtroendet hos kunderna. Kvalitet, service och pris är företagets viktigaste konkurrensmedel, det innebär att all personal i företaget måste utföra sitt arbete på ett korrekt sätt och leverera produkter och tjänster i rätt tid.

Har du frågor?

Kontakta oss gärna om du har några funderingar. Du gör det bäst genom informationen på vår kontaktsida. 

Kontakta oss