Arbetsmiljöpolicy

Har du frågor kontakta oss.

Kontakta oss

Arbetsmiljöpolicy

VKE Entreprenad AB ska eftersträva att skapa en god arbetsmiljö för att säkerställa och förbättra de anställdas psykiska och fysiska hälsa men också för att kunna rekrytera och behålla medarbetare.

 

Det ligger i företagets intresse att:

  • medarbetarna är informerade och utbildade om de arbetsmiljöregler och hälsorisker som finns i aktuella arbetsmoment.
  • genom hälsokontroller och bevakning av orsaker till sjukskrivning minimera frånvaron.
  • vid olyckor och tillbud i arbetet kartlägga orsaker och vidta åtgärder för att de inte skall upprepas.
  • arbetstagarna löpande skall rapportera brister i arbetsmiljön till arbetsmiljöansvarig.
  • i verksamheten hantera arbetsmiljövänliga produktalternativ.
  • identifiera risker och vidta åtgärder för att minimera och eliminera risker.
  • arbeta systematiskt med vårt förebyggande arbetsmiljö-, miljö- och brandskyddsarbete.
  • det löpande arbetsmiljöarbetet sköts som en del av den löpande verksamheten.
  • arbetsmiljön inte bara är säker, den ska också vara trevlig och utvecklande för de anställda.
  • samtidigt som vår verksamhet ska hålla en hög kvalitet och drivas under goda ekonomiska former även upprätthålla en hög standard på vår arbetsmiljö

VD Tony Jingnert

2020-04-01

Har du frågor?

Kontakta oss gärna om du har några funderingar. Du gör det bäst genom informationen på vår kontaktsida. 

Kontakta oss