Stenval

Stenläggning och mur, Utby Göteborg

Utby Göteborg - Stenläggning, mur, trappa och entrédäck.

Framsidan på ditt hus är viktigt. Det är den delen man ser först och blir också det som ger husets inbjudande känsla.

Följ med VKE Entreprenad till Projekt Utby.

Vi fick förfrågan och önskemål från kund och vi  presenterade ett förslag i 3D.

Kund hade önskan om att förändra sin framsida på huset. Gammal asfalt i nedfart och lutande murar behövde snyggas till. Kund valde en snygg mönsterpassad sten till hela ytan och en traditionell sten för mur där en av gräsytorna breddades och fylldes med dekorsten. 

 

 

0